Buon_cuoi_that
If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. (joseph goebbels) - 260 ngày trước
1433 người quan tâm
863 bình luận
29 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết