CONGTM09
Các bác Linkhayers trên thông anh ngữ dưới tường công nghệ dịch giúp em đoạn này sang tiếng anh giúp em với:
"Điện toán đám mây nền tảng cho dịch vụ phần mềm chụm nguồn (sử dụng ưu thế đám đông".
Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!!
@thinker @
- 157 ngày trước
478 người quan tâm
812 bình luận
24 tin đã gửi

Quan tâm CONGTM09 (478 người)

TuyPhong

TuyPhong

Tham gia ngày: 20.04.2011
batsatla

batsatla

Tham gia ngày: 21.04.2011
SuperSliver

SuperSliver

Tham gia ngày: 24.04.2011
hungskate

hungskate

Tham gia ngày: 24.04.2011
fabio1989

fabio1989

Tham gia ngày: 30.04.2011
karu88

karu88

Tham gia ngày: 19.05.2011
Cobb

Cobb

Tham gia ngày: 24.05.2011
thuanpb68

thuanpb68

Tham gia ngày: 25.05.2011
minhquangos

minhquangos

Tham gia ngày: 26.05.2011
daicaheb

daicaheb

Tham gia ngày: 07.06.2011
dieuhau

dieuhau

Tham gia ngày: 10.06.2011
saodatviet

saodatviet

Tham gia ngày: 11.06.2011
khdba2002

khdba2002

Tham gia ngày: 14.06.2011
xunu

xunu

Tham gia ngày: 16.06.2011
samyboy

samyboy

Tham gia ngày: 22.06.2011
Firefly

Firefly

Tham gia ngày: 05.07.2011
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...30  »
Website liên kết