Firefly
Token Linkhay hơi bị ấy. VD Link chỉ cần 1696 Token để lên hot thì chỉ được tặng maximum 1696 Token. Nên thay đổi vì như vậy là hạn chế lưu thông.

Nếu tặng dư, nên chuyển số dư cho chủ Link và đánh thuế 10%
- 47 ngày trước
130 người quan tâm
1077 bình luận
961 tin đã gửi

Quan tâm Firefly (130 người)

TanNg

TanNg

Tham gia ngày: 03.04.2008
vukhaclan

vukhaclan

Tham gia ngày: 08.04.2008
tuanna0703

tuanna0703

Tham gia ngày: 11.06.2008
Sky

Sky

Tham gia ngày: 12.07.2008
kanishi

kanishi

Tham gia ngày: 17.07.2008
goldensea80

goldensea80

Tham gia ngày: 31.07.2008
cuong205a

cuong205a

Tham gia ngày: 31.08.2008
vietravel247

vietravel247

Tham gia ngày: 08.09.2008
bvnguyen

bvnguyen

Tham gia ngày: 29.09.2008
tieuphu

tieuphu

Tham gia ngày: 28.10.2008
nightwishx

nightwishx

Tham gia ngày: 16.11.2008
loychoy

loychoy

Tham gia ngày: 16.01.2009
thinker

thinker

Tham gia ngày: 15.03.2009
ohisee

ohisee

Tham gia ngày: 26.05.2009
huuchien86

huuchien86

Tham gia ngày: 29.05.2009
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
Website liên kết