Firefly
Token Linkhay hơi bị ấy. VD Link chỉ cần 1696 Token để lên hot thì chỉ được tặng maximum 1696 Token. Nên thay đổi vì như vậy là hạn chế lưu thông.

Nếu tặng dư, nên chuyển số dư cho chủ Link và đánh thuế 10%
- 75 ngày trước
130 người quan tâm
1077 bình luận
961 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa TAMMY26Firefly

TAMMY26 2 năm trước
hi mọi nguoi
Website liên kết