Median
"Oh, hiểu rồi, có người nói "Đạo không có đúng sai" quả là như thế. Tất cả chúng ta đều không sai, chỉ là niềm tin khác nhau mà thôi. Và khi gặp người có niềm tin đối lấp hoàn toàn, chúng ta chiến đấu hủy diệt bọn họ cũng không hề sai, đây - 155 ngày trước
223 người quan tâm
114 bình luận
2 tin đã gửi

Quan tâm Median (223 người)

mytp4

mytp4

Tham gia ngày: 29.07.2011
caudat719

caudat719

Tham gia ngày: 07.08.2011
VNRview

VNRview

Tham gia ngày: 08.08.2011
Trai90

Trai90

Tham gia ngày: 14.08.2011
Anna-ntat

Anna-ntat

Tham gia ngày: 17.08.2011
Conmagan

Conmagan

Tham gia ngày: 19.08.2011
tinygreen

tinygreen

Tham gia ngày: 29.08.2011
nhttas1994

nhttas1994

Tham gia ngày: 01.09.2011
Caravera

Caravera

Tham gia ngày: 09.09.2011
Greeno

Greeno

Tham gia ngày: 16.09.2011
soskhanh

soskhanh

Tham gia ngày: 17.09.2011
4O4

4O4

Tham gia ngày: 21.09.2011
gio_nho

gio_nho

Tham gia ngày: 29.09.2011
soros9x

soros9x

Tham gia ngày: 30.09.2011
nhahangviet247

nhahangviet247

Tham gia ngày: 21.10.2011
Zai_xau

Zai_xau

Tham gia ngày: 28.10.2011
« 1 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...14  »
Website liên kết