TaySac
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. - 4 năm trước
1102 người quan tâm
60 bình luận
18 tin đã gửi

Quan tâm TaySac (1102 người)

xecon

xecon

Tham gia ngày: 28.03.2011
Achilles

Achilles

Tham gia ngày: 06.01.2010
bomedia

bomedia

Tham gia ngày: 03.11.2011
buomxinh_vn

buomxinh_vn

Tham gia ngày: 06.08.2015
hoangminhson

hoangminhson

Tham gia ngày: 22.07.2011
eizan

eizan

Tham gia ngày: 04.01.2012
chesmin0509

chesmin0509

Tham gia ngày: 17.11.2016
w88

w88

Tham gia ngày: 19.02.2010
dohoi911

dohoi911

Tham gia ngày: 28.04.2009
huyencute

huyencute

Tham gia ngày: 21.09.2011
ndk

ndk

Tham gia ngày: 09.05.2009
hiepsv201

hiepsv201

Tham gia ngày: 18.11.2014
conlagia205

conlagia205

Tham gia ngày: 24.11.2014
Link_HayVL

Link_HayVL

Tham gia ngày: 09.01.2015
itcc

itcc

Tham gia ngày: 03.05.2011
Nguyengianhat

Nguyengianhat

Tham gia ngày: 03.08.2010
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...69  »
Website liên kết