TaySac
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. - 4 năm trước
1102 người quan tâm
60 bình luận
18 tin đã gửi

TaySac quan tâm (187 người)

minh

Tham gia ngày: 27.02.2008

TanNg

Tham gia ngày: 03.04.2008

tradaonline

Tham gia ngày: 03.04.2008

Ice

Tham gia ngày: 20.04.2008

TaiTran

Tham gia ngày: 15.05.2008

cau2

Tham gia ngày: 11.07.2008

kanishi

Tham gia ngày: 17.07.2008

Slusho

Tham gia ngày: 24.09.2008

Phi45

Tham gia ngày: 03.11.2008

sonicxpx

Tham gia ngày: 16.11.2008

SeineRiver

Tham gia ngày: 04.12.2008

thanhdc

Tham gia ngày: 29.12.2008

xiaoxian

Tham gia ngày: 17.02.2009

Summoner131

Tham gia ngày: 18.02.2009

Hunter

Tham gia ngày: 24.02.2009
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...12  »
Website liên kết