TaySac
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. - 4 năm trước
1102 người quan tâm
60 bình luận
18 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa netwebvnTaySac

netwebvn 5 năm trước
giao lưu hok bạn
Website liên kết