TaySac
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. - 4 năm trước
1102 người quan tâm
60 bình luận
18 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa inbacvietTaySac

inbacviet 1 năm trước
In hộp bìa cứng, hộp bìa cứng cao cấp giá tốt tại in Viễn Đông: http://bit.ly/2UxqjlF
Website liên kết