TaySac
Không giành là từ bi, không biện là trí tuệ, không nghe là thanh tịnh, không nhìn là tự tại, tha thứ là giải thoát, biết đủ chính là buông. - 4 năm trước
1102 người quan tâm
60 bình luận
18 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa meongoanTaySac

meongoan 5 năm trước
Chào bạn ! làm quen nhoa... hị hị
TaySac 5 năm trước
Chào bạn, rất vui dc làm quen với bạn hị hị :>
Website liên kết