dangquang1020
Suốt ngày mấy bố ở trển bô bô cái mồm nào là công nghiệp 4.0 blabla
Hôm nay ngồi viết cái đơn đăng ký tạm trú sml, đinh công mạnh có cái tạm trú mà lôi hết cả gia phả nhà người ta ra, lại còn khai báo từ năm 14 tuổi đến giờ làm gì.
CĐM các anh có khi còn
- 135 ngày trước
69 người quan tâm
1574 bình luận
4 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết