Firefly
Token Linkhay hơi bị ấy. VD Link chỉ cần 1696 Token để lên hot thì chỉ được tặng maximum 1696 Token. Nên thay đổi vì như vậy là hạn chế lưu thông.

Nếu tặng dư, nên chuyển số dư cho chủ Link và đánh thuế 10%
- 101 ngày trước
130 người quan tâm
1077 bình luận
961 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết