kekin
Không lật đổ thầy Tân, nhưng nếu thầy Tân bị lật đổ bởi @linhdoha ,thì kách mệnh ngay sau kách mệnh chắc chắn sẽ nổ ra, bằng bất cứ giá nào.

Đây không phải là một lời tuyên bố. Đây là một lời thề.
- 58 ngày trước
864 người quan tâm
6440 bình luận
6175 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết