setzer
Các bác cứ kêu tiền điện tăng đột biến so với tháng trước rồi EVN tính điêu các thứ các thứ.
Tiền điện nhà em tháng này 322 số, hết 756k.
Tiền điện nhà em tháng này năm ngoái cũng 322 số, hết 698k. 
Cùng một số điện sử dụng, tiền tăng 1.08%. Chứ ai lại đi
- 122 ngày trước
121 người quan tâm
1039 bình luận
29 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết